Cantio Lodziensis

Łódzki Festiwal Chóralny - CANTIO LODZIENSIS

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 2015

PROGRAM 2015

W dniach 14 – 15 listopada 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury odbył się XVIII Łódzki Festiwal Chóralny CANTIO LODZIENSIS. Zapraszamy do zapoznania się z <<wynikami>>.

Organizatorami byli: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Akademia Muzyczna  im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

W tym roku na scenie wystąpiło 25 chórów i zespołów wokalnych m.in. Warszawy, Kalisza, Gdańska, Rybnika, Lublina Krakowa, Częstochowy. Gościem specjalnym Cantio Lodziensis był chór mieszany Angelicus z Mińska. W ramach festiwalu organizowane były również koncerty chóralne na terenie województwa m. in. w Aleksandrowie Łódzkim, Łowiczu, Widawie i Skierniewicach.

Łódzki Festiwal Chóralny - Cantio Lodziensis  posiada  formułę konkursu, a biorące w nim udział liczne chóry i zespoły wokalne oceniane są w ośmiu kategoriach. W ramach festiwalu wystąpią chóry prezentujące muzykę rozrywkową oraz gospel.  Głównym  celem festiwalu jest popularyzacja chóralistyki jako formy wykonawczej, a także upowszechnianie bogatej, wartościowej literatury chóralnej obejmującej różnorodną stylistykę. Festiwal również promuje dokonania artystyczne łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Cantio Lodziensis jest „łódzkim produktem”, który od osiemnastu lat wzbogaca ofertę kulturalną Województwa Łódzkiego. Szczycimy się tym, że Festiwal jako impreza konkursowa  należy obecnie w naszym kraju do prestiżowych ogólnopolskich imprez chóralnych, a o udział w nim zabiega co rok kilkadziesiąt chórów. Od początku trwania festiwalu udział w nim wzięło około 450 chórów i zespołów wokalnych krajowych i zagranicznych.

Co rok w trakcie Festiwalu odbywa się również seminarium dla dyrygentów prowadzone przez profesorów z Akademii Muzycznych w Łodzi, Bydgoszczy, Katowic, Szczecina. Podjęta przez nas inicjatywa organizowania festiwalu upowszechniającego chóralistykę  - szczególnie dziecięcą i młodzieżową od lat wspierana jest przez m.in. Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Łodzi, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Kuratorium Oświaty. W organizacji Festiwalu współpracujemy z przedstawicielami łódzkiego środowiska kompozytorskiego, Związkiem Kompozytorów Polskich. Działamy wspólnie na rzecz promowania dokonań artystycznych łódzkich twórców. Łódzki Festiwal Chóralny posiada Radę Artystyczną składającą się z muzyków, pedagogów, dyrygentów, która jest odpowiedzialna za całościowy kształt imprezy. Od początku roku z pełnym zaangażowaniem prowadzimy działania organizacyjne zmierzające do pozyskania odpowiednich środków finansowych, jak również przygotowujemy materiały informacyjne, repertuarowe, nawiązujemy kontakty z chórami, dyrygentami, zagranicznymi gośćmi. Cantio Lodziensis posiada swój prestiż i należy obecnie do cenionych w kraju konkursowych imprez chóralnych. Łódzkie środowisko muzyczne wspiera nas i zachęca do kontynuacji tego przedsięwzięcia artystycznego, którego istotnym walorem jest również możliwość edukacji dzieci i młodzieży poprzez popularyzację najwartościowszych dzieł kompozytorów polskich i zagranicznych. Będąc jego organizatorami jesteśmy dumni z tego, że ta niekomercyjna impreza artystyczna zachęca do udziału tak dużą ilość różnorodnych chórów z całej Polski, promując Łódź i jej kulturę lokalną.

Przewodniczący Rady Artystycznej P. Hachorkiewicz

Termin zgłoszeń upływa 30 września br.

Do pobrania:

Regulamin 2016

Karta zgłoszenia 2016

Galeria zdjęć z XVIII edycji Festiwalu 2015

Galeria zdjęć z XVII edycji Festiwalu 2014

Galeria zdjęć z XVI edycji Festiwalu 2013

Galeria zdjęć z poprzednich edycji