DZIECI Z LUTUTOWA NA WARSZTATACH SCENOGRAFICZNYCH

DZIECI Z LUTUTOWA NA WARSZTATACH SCENOGRAFICZNYCH
DZIECI Z LUTUTOWA NA WARSZTATACH SCENOGRAFICZNYCH

Zajęcia odbywały się w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas warsztatów mali twórcy przygotowywali elementy scenografii do inscenizacji „Ptasiego Radia”. Pracownicy dydaktyczni politechniki – Joanna Matuszewska i Tomasz Grzelakowski – starali się najpierw zainspirować dzieci pokazem multimedialnym i niezwykle interesującym wykładem na temat architektury już istniejącej, a mającej związek z elementami przyrody oraz spełniającej wymogi ekologiczne. Podczas pokazu można było zobaczyć m.in. niezwykłe domy-grzyby lub domy-drzewa, ale także poznać zastosowanie w budownictwie różnych materiałów z recyklingu. Warsztaty plastyczne po tej prelekcji to już czysta przyjemność. Mali architekci ostro zabrali się do pracy, korzystając ze wskazówek technicznych instruktorów. Spod ich rąk wyszły przepiękne, ogromne drzewa, domki dla ptaszków, żołędzie, grzyby i inne elementy potrzebne do inscenizacji, a wszystkie zostały wykonane z tektury, papieru, starych gazet. Gotowe prace podziwiali marszałek Witold Stępień i dyrektor Jacek Sokalski, a podczas rozmowy dzieci opowiadały o swoich wrażeniach ze wszystkiech sześciu typów warsztatów ekologiczno-artystycznych Kolorowej Lokomotywy, czego się na nich nauczyły, i jakie chciałyby kontynuować w przyszłości. Mamy nadzieję, że z dziećmi z Lututowa spotkamy się jeszcze podczas finału tej edycji Kolorowej Lokomotywy!