EDD 2015

Od 2014 roku Łódzki Dom Kultury wraz z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi koordynuje Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie łódzkim.

 
Ubiegłoroczna edycja zatytułowana „Dziedzictwo – źródło tożsamości” realizowana była w naszym regionie w dniach 13-14 września 2014 i 20-21 września 2014. W 23 miejscowościach województwa łódzkiego, w których zorganizowane były działania kulturalne w ramach EDD zaangażowało się ponad 20 instytucji kultury realizujących prawie 150 imprez. A niemal dziesięć tysięcy osób wzięło udział we wszystkich przygotowanych przedsięwzięciach.

Obecnie trwają przygotowania do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 w województwie łódzkim, które tradycyjnie odbywać się będą w drugi i trzeci weekend września (12-13 i 19-20 września 2015). Hasło tegorocznej, 23. edycji, to: „Utracone dziedzictwo”. Mamy nadzieję, że uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tak ujętego hasła dadzą szansę wszystkim potencjalnym organizatorom do wpisania się w jego przekaz. W obszarze zainteresowań koordynatora ogólnopolskiego – Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdują się wszelkie elementy utraconego dziedzictwa - poczynając od olbrzymich strat w zasobach dziedzictwa kulturowego Polaków, będących wynikiem tragicznych wydarzeń wojennych, których 70. rocznicę zakończenia będziemy obchodzić w 2015 roku, poprzez utratę materialnych źródeł tożsamości, spowodowaną decyzją polityczną o zmianie granic, a w konsekwencji przesiedleniu wielu tysięcy ludzi, po powracający w licznych dyskusjach problem utraconych w różnych okolicznościach skarbów narodowych, kolekcji sztuki, cennych zabytków architektury, zapomnianych lokalnych tradycjach etc. zwrócenia uwagi społecznej na dziedzictwo, które często bezpowrotnie ginie na naszych oczach, a które możemy jeszcze uratować ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa postindustrialnego – wymiar ogólnoeuropejski tematu.

Zachęcamy do poszukiwania twórczych interpretacji!

Na propozycje wydarzeń organizowanych przez Państwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 czekamy do 19 czerwca 2015.

Aby włączyć się w obchody EDD 2015 wystarczy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia zawierającą informacje o wydarzeniu. Będą one podstawą do późniejszej publikacji zapowiedzi wydarzeń na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa (http://edd.nid.pl/) i na portalu RegionKultury.pl, a także, jeżeli okaże się to możliwe: w drukowanym informatorze dot. wydarzeń organizowanych w ramach EDD 2015 w regionie łódzkim. Prosimy również o dołączenie przynajmniej 1 zdjęcia dot. wydarzenia (np. z poprzedniej edycji, lub tematycznie związanego) wraz z oświadczeniem, które pozwoli nam promować wydarzenie w mediach.

Prosimy o przesłanie Państwa zgłoszeń na poniższe adresy:

a.bialkowski@ldk.lodz.pl, w.cascarino@ldk.lodz.pl, katarzyna.dudkiewicz@maie.lodz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Koordynacja EDD w województwie łódzkim:

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź
a.bialkowski@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 176
w.cascarino@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 179

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
Pl. Wolności 14
91-415 Łódź
katarzyna.dudkiewicz@maie.lodz.pl tel. 42/632 84 40, wew. 66