Galeria Stara - Aktualności

   

zaprasza na wystawę

MAKSYM OSTROWSKI

MODULO

Wernisaż: 13 stycznia 2017 (piątek), godz. 18.00

Abstrahowanie rzeczywistości czy urzeczywistnienie abstrakcji?

Prace Maksyma Ostrowskiego charakteryzuje płaszczyznowość. Na dużych jednorodnych kolorystycznie partiach obrazu rozmieszczone są sylwetowo traktowane elementy. Obwiedzione wyraźnym konturem, budzą skojarzenia ze znanymi z codziennego otoczenia formami: architekturą, meblami, sztalugami, mapami. Ich nieco ciężki charakter równoważą fragmenty gęsto pokryte drobnymi elementami abstrakcyjnymi.

Z płaskich elementów w pracach artysty wyłania się swoista, fascynująca przestrzeń. Mimo tego, że złożona z pełniących funkcje utylitarne form wytworzonych przez człowieka, to jednak w pewien sposób nieprzyjazna i obca, zgeometryzowana i zdominowana przez technikę. Wrażenie niepewności wobec przedstawionej rzeczywistości pogłębia nie tylko syntetyczne i płaszczyznowe traktowanie brył, ale także występowanie obok nich abstrakcji.

Ostrowski, balansując na granicy abstrakcji i rzeczywistości, wystawia na próbę percepcję odbiorcy i to nie tylko dlatego, że w niektórych częściach obrazów wykorzystuje zjawiska optyczne. Dzieje się tak również dlatego, że artysta pokazuje przestrzeń z nieznacznie różniących się punktów widzenia. Nie bez znaczenia pozostaje tu także modułowość prac i jej rozbicie na pojedyncze sekwencje. Wzmaga to wrażenie łatwej do demontażu całości. Potęguje także poczucie otwartości, przy jednoczesnej niepewności, w odbiorze prac, zwłaszcza, że w niektórych przypadkach dopuszcza pewną dowolność w ich prezentacji.

Artysta sytuuje prezentowane na wystawie prace na granicy abstrakcji i rzeczywistości. Patrząc na nie wydaje się jednak, że punktem wyjścia jest zawsze otaczająca go rzeczywistość, którą Ostrowski radykalnie upraszcza. Co więcej, redukuje wszystkie linie krzywe do prostych, eliminując ze swoich prac wszelkie skojarzenia z elementami organicznymi i naturalnymi.

W podejściu do malarstwa Maksyma Ostrowskiego widać jego zainteresowania architekturą, ale również scenografią. Być może z tego wynika dominująca rola przestrzeni w jego pracach. Balansowanie na granicy rzeczywistości i abstrakcji w przypadku tego artysty wydaje się prowadzić nie tylko do rozwiązywania formalnych zagadnień malarskich, ale staje się również autorskim komentarzem artysty na temat otaczającego świata.

Karolina Jabłońska

 

modulo

Zgodnie z definicją, modulo jest operacją wyznaczania reszty z dzielenia jednego typu liczbowego przez drugi. Zestawiając to matematyczne operowanie z oddziaływaniem sztuki zauważamy, że:

dzieło mod odbiorca = wrażenie

Dzielenie dzieła przez odbiorcę obrazuje wrażenie, jakie po oglądzie dzieła pozostało. Nieistotnym jest, ile razy czynnik odbiorcy powiela się w dziele, jak i nieistotnym staje się, ile razy czynnik dzieła powiela się w odbiorcy. Istotnym wydaje się tylko to, co z tego pozostanie. Owa reszta z dzielenia. Wrażenie.

Zatem:

dzieło mod odbiorca = wrażenie

odbiorca mod dzieło = wrażenie


Przy założeniu, że odbiorca ≠ dziełu, dochodzimy do wniosku zaprzeczającego prawom kongruencji:

dzieło mod odbiorca = odbiorca mod dzieło

1=1


Maksym Ostrowski (ur. 1995) – student trzeciego roku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych w specjalności Technik Teatralnych, Filmowych i Telewizyjnych na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

 

Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 14-18 do dnia 25 lutego 2017

Wernisaż – wstęp wolny

Bilety 2 zł (środa – wstęp bezpłatny)

 

O Galerii Starej

Galeria ma charakter otwarty i pokazuje dokonania twórcze ze wszystkich dziedzin: malarstwa, rzeźby, fotografii, rysunku, grafiki, instalacji i obiektów, a także multimediów. Prezentowane są w niej wystawy historyczne, ale także jest to przestrzeń, w której debiutują najmłodsi artyści (np. laureaci konkursu im. Wł. Strzemińskiego organizowanego przez łódzką Akademię Sztuk Pięknych). Także tutaj mają swoje wystawy artyści z województwa łódzkiego – twórcy sztuki ludowej, których prezentacje są przygotowywane przez Ośrodek Regionalny ŁDK, a także artyści, którzy żyją i tworzą w miastach i powiatach naszego regionu. Galeria za cel stawia sobie jak najszerszą edukację w zakresie sztuki współczesnej, stąd też program jest adresowany zarówno do osób zaznajomionych ze sztuką współczesną, jak i dla tych, dla których wizyta w galerii jest pierwszym z nią spotkaniem.

Przy okazji każdej wystawy prowadzone są prelekcje oraz spotkania z twórcą dla grup zorganizowanych: przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, studentów szkół artystycznych, młodzieży i dzieci zagrożonych patologią i zrzeszonych w świetlicach środowiskowych oraz emerytów z Uniwersytetu III Wieku.

Galeria zdjęć