Kolorowa Lokomotywa 2014

KOLOROWA LOKOMOTYWA WIOSNA 2014 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci
z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę.

Ideą projektu, w której wzięło udział 840 dzieci, jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Uczestnikami projektu były dzieci z czterdziestu dwóch gmin województwa łódzkiego: Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew.

Partnerami realizującymi poszczególne warsztaty w ramach projektu byli: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Politechnika Łódzka Instytut Architektury i Urbanistyki.

Projekt poprzez proponowany program edukacji ekologiczno-artystycznej ma na celu zainteresowanie młodych ludzi regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi oraz ich przejawami we współczesnej aktywności ośrodków akademickich i centrów kultury.

Oferta skierowana była do dzieci i młodzieży z uboższych gmin woj. łódzkiego mających ograniczony kontakt z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź. Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej łódzkiego w dostępie do edukacji.

Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane były na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich. Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie.

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu; celem zajęć było wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.

Projekt obejmował realizację 6 typów warsztatów, które bazowały na idei recyklingu:

- Tkanina, warsztat z tkaniny i koronki
- Tkanina, warsztat z filcowania na mokro.
- Tkanina, warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych.
- Papier, warsztat odzyskiwania i produkcji papieru
- Warsztaty ze scenografii ekologicznej - inspiracja architekturą biomorficzną
- Warsztat teatralny


„Kolorowa Lokomotywa... Poznaj łódzką małą ojczyznę” to również

konkursy inspirowane warsztatami ekologiczno-artystycznymi i finałowym spektaklem.

 

 

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

Wydarzenia 2. edycji projektu

DZIECI Z LUTUTOWA NA WARSZTATACH SCENOGRAFICZNYCH

W czwartek 18 września dzieci z miejscowości Lututów z powiatu wieruszowskiego uczestniczyły w ostatnich już warsztatach ze scenografii ekologicznej inspirowanej architekturą biomorficzną, w których wcześniej brali udział uczniowie z 41 powiatów województwa łódzkiego.

DZIECI Z BIAŁEJ RAWSKIEJ I KOWIESÓW NA WARSZTATACH „KOLOROWEJ LOKOMOTYWY”

Wspaniale rozpoczął się tydzień dla dzieci z Białej Rawskiej i Kowiesów. 16 czerwca uczestniczyły w kolejnych warsztatach „Kolorowej Lokomotywy”.

DZIECI Z KOLUSZEK I RZGOWA W „KOLOROWEJ LOKOMOTYWIE”

Słoneczny poniedziałek przywitał dzieci z Koluszek i Rzgowa przed Łódzkim Domem Kultury. Obie grupy uczestniczyły w warsztatach w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”.

WAGONIKI Z RZĄŚNI I PĘCZNIEWA DOŁĄCZYŁY DO „KOLOROWEJ LOKOMOTYWY”

Sobota 14 czerwca była dniem wytężonej i twórczej pracy dla dzieci z Rząśni i Pęczniewa. Po raz pierwszy uczestniczyły w warsztatach z projektowania kostiumu i filcowania w ramach projektu"Kolorowa Lokomotywa”.

GORZKOWICE I LUTUTÓW POWTÓRNIE W „KOLOROWEJ LOKOMOTYWIE”

13 czerwca w piątek Centralne Muzeum Włókiennictwa przyjęło w swe gościnne progi dzieci z Gorzkowic i Lututowa. Nie był to dla tych grup dzień pechowy, uczestniczyły bowiem w warsztatach plastycznych w Domu Papiernika i w jednej z sal Muzeum.


DZIECI Z KLONOWEJ I ZŁOCZEWA PO RAZ PIERWSZY W "KOLOROWEJ LOKOMOTYWIE"

12 czerwca dzieci z Klonowej i Złoczewa dołączyły do „Kolorowej Lokomotywy”. Brały udział w warsztatach projektowania kostiumu i filcowania w Łódzkim Domu Kultury.


„KOLOROWA LOKOMOTYWA” MKNIE DALEJ

Pierwszy upalny dzień tego tygodnia dzieci z Rogowa i Jeżowa spędziły w Łódzkim Domu Kultury na warsztatach zorganizowanych w ramach „Kolorowej Lokomotywy”. To już kolejne warsztaty, w których uczestniczyły dzieci z powiatu brzezińskiego.


DZIECI Z KIERNOZI I BEŁCHOWA W „KOLOROWEJ LOKOMOTYWIE”

Tym razem do „Kolorowej Lokomotywy” dołączyły wyraźnie różniące się między sobą wagoniki. Cichy i skupiony na pracy wagonik z Kiernozi oraz roześmiany i rozgadany z Bełchowa. Dzieci uczestniczyły w warsztatach filcowania i projektowania kostiumów w Łódzkim Domu Kultury w czwartek, 5 czerwca.