KONFERENCJE MUZEALNIKÓW

Muzealnicze spotkania, które odbywają się 2 razy w roku w ramach Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego, pomyślane są jako miejsca wymiany doświadczeń, przestrzenie, w których zaproszeni goście – specjaliści w swoich dziedzinach dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi różnych wymiarów funkcjonowania muzeów, a muzealnicy z naszego regionu i nie tylko, wieloletnimi doświadczeniami.

 

 
Poprzednie edycje odbyły się w:

Ostatnie spotkanie, które odbyło się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Opocznie, skupiło się wokół procesu budowania kolekcji i sposobów udostępniania zbiorów.

Kolejna Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego odbędzie się jesienią 2016 r.!

A od czego to wszystko się zaczęło...

W czasach, gdy wszystko co istotne „dzieje się” w świecie wirtualnym, a wiedza na ważne tematy musi być przekazywana w sposób atrakcyjny, muzealnictwo w tradycyjnym wydaniu zdaje się przeżywać stagnację, a zainteresowanie taką formą przekazu maleje. Szczególnie widoczne jest to w przypadku małych placówek, które często, borykając się z brakami finansowymi, wpadają w pułapkę powtarzalności, stałych ekspozycji i sztywnego harmonogramu organizowanych imprez. Obserwując tę niepokojącą tendencję, postanowiliśmy zorganizować KONFERENCJĘ DYREKTORÓW I KUSTOSZY MUZEÓW REGIONALNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Wierzymy, że muzea regionalne mogą odzyskać utraconą pozycję i umocnić istotną rolę, jaką kiedyś pełniły dla lokalnych społeczności, „odkurzając” nieco swoją wizję i wprowadzając zmiany metodologiczno-organizacyjne. Ufamy, że dzięki wymianie doświadczeń między placówkami oraz stałej współpracy – jest możliwe odświeżenie wizerunku placówek muzealnych w regionie bez dużego nakładu finansowego.

Konferencja Muzealników w Zgierzu 26-27 listopada 2015

 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha
 • Fot. Maciej Rubacha
  Fot. Maciej Rubacha

Konferencja Muzealników w Piotkowie Trybunalskim 16-17 kwietnia 2015

Wydarzenie towarzyszące: Koncert Zespołu Dzikie Jabłka, Centrum Idei "Ku Demokracji" w Piotrkowie 16.04.2015

Forum Edukatorów Muzealnych w Wieluniu 16-17 października 2014

Konferencja Muzealników w Łodzi 10-11 kwietnia 2014

Konferencja Muzealników w Radomsku 18-19 kwietnia 2013

Konferencja Muzealników w Sulejowie 13-14 grudnia 2012