Kultura pod lupą - projekty badawcze

Projekty badawcze

Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego w WŁ
Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego pn. „Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r. ż. z terenu woj. łódzkiego”. Projekt miała na celu zbadanie i ewaluację aktywności projektowej domów kultury wynikającej z działalności Amatorskiego Ruchu Artystycznego jako oddolnej inicjatywy artystycznej mieszkańców województwa łódzkiego.
Zmiana formuły działania ŁDK a partycypacja mieszkańców województwa w kulturze
Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego „Wpływ zmiany formuły działania Łódzkiego Domu Kultury na partycypację w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Celem badania była diagnoza zmian jakie zaistniały we współpracy Łódzkiego Domu Kultury z ośrodkami kultury w regionie łódzkim po Kongresie Kultury 2011 w Łodzi, który zapoczątkował wdrażanie przez ŁDK rewolucyjnej strategii proregionalnej.
ANALIZA KOMPETENCJI KADR KULTURY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego mającego na celu analizę kompetencji kadr kultury w województwie łódzkim. Na podstawie przeprowadzonych w ciągu kilku miesięcy ankiet i wywiadów opracowano raport, który przedstawia stan dotychczas zdobytych umiejętności oraz potrzeb szkoleniowych wśród pracowników sektora kultury w województwie.

Badanie zakończono w 2014 r.
badanie preferencji kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego
Na potrzeby Regionalnego Kongresu Kultury 2011 został opracowany raport, który przedstawia wyniki przeprowadzonego od lipca do września 2011 roku badania preferencji kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. Badanie zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury.
Badanie zakończono w 2011 r.