Galeria FF - aktualności

zaprasza na wystawę

MARKA DOMAŃSKIEGO

UNITED STATES OF INSECURITY


wernisaż: 24 MARCA 2017 (PIĄTEK), godz. 18.00

 

 

Topografie granic

 

Prezentowane prace są wyborem spośród wielu fotografii powstałych w czasie realizacji pierwszego etapu projektu: Trans Europa. Interdyscyplinarne studia nad europejskim pejzażem kulturowym w czasie XXI-wiecznej wędrówki ludów”, realizowanego wspólnie z Tomaszem Ferencem. Fotografie zostały wykonane w czasie podróży wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy Unii Europejskiej, od Bałtyku po Lesvos.

Celem projektu jest rejestracja i analiza zjawisk, procesów społecznych i zmian kulturowych, spowodowanych procesami migracyjnymi, szczególnie napływem uchodźców i imigrantów zarobkowych z innych obszarów kulturowych na teren Unii Europejskiej. Na początku XXI wieku trwające od półwiecza procesy integracyjne w Europie zaczęły przynosić odczuwalne dla przeciętnego obywatela skutki, takie jak możliwość swobodnego przemieszczania się, osiedlania i pracy. Dawne, najeżone drutem kolczastym granice manifestowały się już tylko tablicami informacyjnymi ustawionymi przy autostradach. Odwieczny mit o zjednoczonej Europie zdawał się urzeczywistniać. Niestety, polityczne wydarzenia poza granicami Europy i radykalizacja polityczna w ramach niektórych państw europejskich owocują regresem widocznym w postaci na nowo ustawianych murów i płotów, których celem jest izolowania obszarów i ludzi. Problemy wzajemnego niezrozumienia intencji komunikatów formułowanych przez osoby pochodzące z różnych obszarów kulturowych, widoczne są w formie konfliktów, o których na bieżąco informują mass media. W istocie obserwujemy zderzenie dwóch mitów dotyczących Europy: pierwszy z nich jest mitem kreowanym przez Europejczyków i przez aparat administracyjny UE jest to mit jedności, solidarności, bezpieczeństwa, tolerancji. Z drugiej strony, przybysze docierający do Europy także przybywają z określonymi wyobrażeniami, które bliskie są myśleniu mitycznemu: Europa postrzegana jest jako kraina dostatku i rozwiniętych programów socjalnych.

 

Marek Domański (ur. 1968) – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie prowadzi Pracownię Obrazowania Fotograficznego w Katedrze Fotografii i Multimediów na Wydziale Sztuk Wizualnych. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W swojej twórczości koncentruje się na fotografii dokumentalnej, inscenizowanej i otworkowej. Niektóre realizacje (obiekty) celowo sytuuje na pograniczu fotografii. Kurator wystaw fotograficznych. W ostatnich latach organizator/współorganizator i uczestnik wielu projektów o charakterze dokumentalnym, takich jak: „Energia czasu EC2”, „Architektura Przymusu” i „Pomniki wojenne”. Jest także autorem artykułów i esejów poświęconych fotografii.

Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 14-18 do dnia 8 kwietnia 2017

Wernisaż – wstęp wolny

Bilety 2 zł (środa – wstęp bezpłatny)

 

O Galerii FF

Galeria FF (Forum Fotografii) powstała z inicjatywy fotografa, prof. dr hab. Krzysztofa Cichosza w grudniu 1983 roku przy Dzielnicowym Domu Kultury Łódź-Widzew, gdzie działała do czerwca 1989 roku. W grudniu 1989 galeria wznowiła działalność pod patronatem Łódzkiego Domu Kultury, gdzie działa do dziś pod kierownictwem Magdaleny Świątczak. Galeria FF działa nieprzerwanie od 34 lat i jest najdłużej działającą galerią fotograficzną w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. Dzięki realizowanemu przez tak długi czas konsekwentnemu programowi zyskała ogromne uznanie w środowisku międzynarodowym i jest umieszczana w najważniejszych światowych informatorach o galeriach.

Galeria FF jest jedyną galerią fotograficzną w Polsce, w której na wystawach prezentowane są prace artystów eksperymentujących z obrazem fotograficznym, i które stanowią reprezentatywną panoramę koncepcji artystycznych z obszaru fotografii poszukującej czy neoawangardowej, zgodnej z awangardową tradycją sztuki w Łodzi. Eksponowane były prace twórców poruszających się na pograniczu fotografii i mediów pokrewnych, powstały obiekty i instalacje fotograficzne oraz pokazy multimedialne. Program galerii ściśle związany jest z aktualną sytuacją kultury i kondycją środowiska artystycznego. Galeria FF, przyjmując za metodę pracy organizowanie wystaw autorskich, monotematycznych lub obrazujących indywidualną ewolucję postawy twórczej, dąży do ukazania współczesnej fotografii jako żywego i ważnego elementu kultury; elementu w równym stopniu opisującego, jak i kształtującego kulturę. Za cel stawia sobie jak najszerszą edukację w zakresie współczesnej fotografii, stąd też program jest adresowany zarówno do osób zaznajomionych ze sztuką współczesną, jak i dla tych, dla których wizyta w Galerii FF jest pierwszym z nią spotkaniem. Przy okazji każdej wystawy prowadzone są prelekcje oraz spotkania z twórcą dla grup zorganizowanych: młodzieży gimnazjalnej i licealnej, studentów szkół artystycznych, młodzieży i dzieci zagrożonych patologią i zrzeszonych w świetlicach środowiskowych oraz emerytów z Uniwersytetu III Wieku.

Od kilkunastu lat prowadzona jest strona internetowa galerii na domenie www.galeriaff.eu, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród osób z całego świata zainteresowanych fotografią.

kurator: Magdalena Świątczak