Galeria Imaginarium - aktualności

zaprasza na wystawę

ROZUMIENIE GRANIC. GRANICE ROZUMIENIA

wernisaż: 22 kwietnia 2017 (sobota), g. 18.00

Performance Jolanty Wagner „Inwentaryzacja naczyń stołowych. Serwis do herbaty.”: 27 IV 2017, godz. 20.30

 

Wystawa prezentowana w ramach konferencji „Rozumienie granic Granice rozumienia” organizowanej przez ASP w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki – link do programu: http://bit.ly/2o5KUMH

Pragniemy tą konferencją zainicjować cykl spotkań i studiów opartych na interdyscyplinarnym podejściu do eksploracji i analizy procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie i współczesnej kulturze z perspektywy doświadczenia jednostkowego. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń dla wspólnych poszukiwań w gronie socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych, psychoterapeutów oraz artystów. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie tematowi granic. Jego tytuł „Rozumienie granic, granice rozumienia” wskazuje, że będą nas interesować, po pierwsze, granice jako kategoria opisująca w sposób szczególny oraz swoisty współczesną rzeczywistość społeczno-kulturową i jej różne przejawy w doświadczeniu jednostek (m.in. w aspekcie własnej aktywności, relacji z innymi, ze sobą). Z jednej strony bowiem obserwujemy procesy tożsamościowego graniczenia, różnicowania, wyodrębniania, które wyznaczają i wyznaczane są przez heterogeniczność, aleatoryczność czy wręcz konfuzję współczesności. Z drugiej zaś, równie wyraźne są procesy tożsamościowej transgresji, przekraczania dotychczasowych granic, a także budowania nowych połączeń, tu także procesy tożsamościowej utraty granic, ujednolicenia, które z kolei pozostają we wzajemnym związku z szerszymi społeczno-kulturowymi procesami konflacji i fuzji. Owa dylematyczność i płynność granic nie tylko nie ujmuje im istotności, ale – twierdzić można – sprawia, iż granice stają się tym bardziej centralną kategorią dla rozumienia współczesnej rzeczywistości i jej doświadczania przez jednostkę. Po drugie, granice jako kategoria odnosząca się do poznawczej możliwości zdania sprawy z tego co opisane powyżej . To tu doszukujemy się potrzeby zarówno stykania się jak i konfrontowania myślenia psychologicznego z teorią społeczną, psychoterapii ze sztuką, praktyki z teorią, działania z krytyką społeczną, sztuki z nauką, w tym zwłaszcza poszerzenia i pogłębienia diagnozy rzeczywistości i różnych jej aspektów o elementy przed – i pozatekstowych sposobów wytwarzania sensu. 
Chcielibyśmy ponadto zastanowić się, jaka zachodzi relacja pomiędzy obiema tymi kwestiami. Można postawić hipotezę, iż występuje homologia/paralelność pomiędzy zarysowanymi wyżej procesami społecznymi, w wyniku których kategoria granicy zyskuje charakter centralny, a przemianami w obrębie opisu i rozumienia tych przemian, w których granice pomiędzy różnymi rozumieniami – oraz być może granice rozumienia rzeczywistości społecznej jako takiej – są równocześnie uelastyczniane oraz stabilizowane. Pytanie to tym istotniejsze, iż skutkiem tego procesu może być wszak wytwarzanie się i stabilizowanie odrębnych struktur istotności w obrębie poszczególnych typów rozumień i wyjaśnień, które mogą nie tylko nie przyczyniać się do rozumienia całościowego współczesnych przemian, ale je wręcz utrudniać.

 

 

 

Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 14-18 do dnia 6 maja 2017

Wernisaż – wstęp wolny

Bilety 2 zł (środa – wstęp bezpłatny)

 

O Galerii Imaginarium

Jedna z najnowocześniejszych galerii w Polsce, wyremontowana ze środków grantowych, może się poszczycić doskonałym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny, co daje możliwość prezentacji prac artystów wykorzystujących najnowsze technologie w sztuce. Oprócz tego jest doskonale przystosowana do ekspozycji dużych obiektów przestrzennych (rzeźby, instalacje) oraz malarstwa wielkoformatowego. Galeria ma charakter otwarty na wszelkie dokonania w sztuce współczesnej i chętnie współpracuje z najważniejszymi festiwalami w Łodzi (Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Festiwal Sztuka i Dokumentacja, Light Move Festiwal), organizuje międzynarodowe wystawy zbiorowe, ale także monograficzne ekspozycje indywidualnych twórców.

Za cel stawia sobie jak najszerszą edukację w zakresie sztuki współczesnej, stąd też program jest adresowany zarówno do osób zaznajomionych ze sztuką współczesną, jak i dla tych, dla których wizyta w galerii jest pierwszym z nią spotkaniem. Przy okazji każdej wystawy prowadzone są prelekcje oraz spotkania z twórcą dla grup zorganizowanych. Podczas swojej niemalże pięcioletniej działalności galeria zyskała sobie dobrą renomę w środowisku artystycznym. Zapowiedzi i relacje z wystaw można śledzić na portalu http://www.facebook.com/galeria.imaginarium.

kurator: Magdalena Świątczak