Galeria Imaginarium - aktualności

zaprasza na wystawę

IZABELI MACIEJEWSKIEJ

MOTYW UKRYTY

Akcja artystyczna: 20/21 V 2017 (Noc Muzeów) godz. 19.00-1.00
Finisaż: 27 V 2017 godz. 18.00
Wystawa czynna: 13 V – 27 V 2017

Izabela Maciejewska, stawiając odbiorcom pytanie o to, co kryje fragment grafiki Rembrandta, programowo pozostawia je bez jednoznacznej odpowiedzi. Nakreśla historię własnych poszukiwań, przedstawia swój punkt widzenia, pokazuje, jak inspirujące staje się to pytanie, wreszcie aktywizuje wyobraźnię publiczności, prowokując powstanie nowej pracy.

Historia sztuki zawiera wiele dzieł wielkich mistrzów, które owiane są tajemnicą: pytania związane są ze znaczeniem zastosowanych form i ich interpretacją, motywacją zastosowania określonego układu przedmiotów, ich narzucającą się obecnością lub ich brakiem. Analizując dzieło zawierające niedopowiedzenie, podświadomie staramy się zebrać jednocześnie jak najwięcej informacji o jego autorze. Stajemy się bezpiecznymi i bezkarnymi podglądaczami filmu, który zaczyna rozgrywać się w naszym umyśle. Takie podejście do sztuki dawnej, gdzie odbiorcy są wciągani w rozwikłanie jakiejś zagadki, jest dość dobrze znane i często wykorzystywane w programach popularyzujących sztukę.

Koncentrując uwagę na motywie ukrytym znajdującym się w grafice Rembrandta „Pejzaż z trzema drzewami” Maciejewska nie tylko przedstawia nam ciekawą historię dotyczącą jednego ze znanych Wielkich Mistrzów, ale przede wszystkim wykorzystuje środki artystyczne, by unaocznić niedoskonałość naszej percepcji i obnażyć jej związki z pracą wyobraźni. Ciekawe w jej działaniach jest zaangażowanie w te procesy umysłów bywalców galerii, zazwyczaj biernych i nastawionych jedynie na zmysłowy odbiór sztuki.

Artystyczne śledztwo, do uczestnictwa w którym zaprasza nas Maciejewska, wymyka się występującym dotychczas w sztuce współczesnej strategiom artystycznym. Daleko jej do utopijnej, awangardowej wizji sztuki, która pretenduje do pozycji jedynej dziedziny, w której można mówić o świecie w sensie historycznym, emocjonalnym, społecznym oraz wpłynąć na jego kształt. Również postmodernistyczne ujęcie, pozwalające na wykorzystanie innego istniejącego dzieła w charakterze cytatu nie wydaje się odpowiadać intencjom artystki. Wprawdzie w projekcie Maciejewskiej mamy do czynienia z grą, z dwuznacznością, której podstawą jest powstałe w przeszłości dzieło sztuki, artystka jednak nie wymaga „od miłośnika najnowszej sztuki [...] bardzo wyrafinowanej wiedzy o minionych i obecnych formach kulturowych, gatunkach, mediach, stylach i subkulturach”1. Artystka wprowadza odbiorcę w problematykę zagadnienia, jednak robi to, wykorzystując możliwości sztuki współczesnej. Najbliższa jest tu perspektywa hermeneutyczna, w której sztuka, „oferując nowe perspektywy, doświadczenia i poglądy”2 pozwala zrozumieć otaczający świat, jednak w tym przypadku artystka nie odnosi się do zagadnień uniwersalnych, lecz do konkretnego dzieła sztuki.

Wydaje się, że prace realizowane przez Maciejewską w ramach projektu związanego z motywem ukrytym w „Pejzażu z trzema drzewami” powinny mieć wyraźnie edukacyjny charakter. Jest jednak inaczej, bowiem artystka skoncentrowała się przede wszystkim na zagadnieniach artystycznych związanych z ludzką percepcją. Z tego powodu dzieła artystki powstałe w ciągu ostatnich dziesięciu lat ewoluowały od fotografii inspirowanych sceną odnalezioną w grafice Rembrandta, poprzez fascynację możliwościami kamery w trakcie prowadzenia artystycznego śledztwa, aż po prace, które powstają z udziałem, zazwyczaj biernej w kontakcie ze sztuką współczesną, publiczności.

W trakcie trwania wystawy w Galerii Imaginarium Maciejewska zdecydowała się na realizację kolejnej pracy, w powstaniu której niezbędny jest głos publiczności. Ma ona dość konceptualny charakter, a jej ostateczny kształt wyłoni się pod koniec ekspozycji. Artystka tworzy tu szczególny rodzaj relacji między artystą, dziełem i odbiorcą, w którym istotną rolę odgrywa pluralizm, w przypadku projektu Maciejewskiej wynikający z niedoskonałości widzenia. Artystka, prowokując odbiorców do uruchomienia wyobraźni, zachęca do jej otwarcia, jednocześnie jednak udowadnia, jak różnie widzimy, czyniąc z tego faktu materiał na kolejną pracę.

 

Karolina Jabłońska

 

1 Na wymóg ten wskazuje John A. Walker, charakteryzując postmodernizm, w: J. A. Walker, Pluralizm kulturowy i postmodernizm, tłum. A. Taborska, w: Postmodernizm – kultura wyczerpania?, oprac. M. Giżycki, Warszawa 1988, s. 45.

2 Szerzej o artystycznych poszukiwaniach w tym kontekście czytajw: H. Borgdorff, The Production of Knowledge in ArtisticResearch, http://www.artun.ee/wp-content/uploads/2013/11/Borgdorff-2011.pdf [dostęp: 15.04.2017]. 

 

 

Wystawa Izabeli Maciejewskiej w Galerii Imaginarium to gratka nie tylko dla miłośników sztuki współczesnej, którzy lubią być aktywizowani przez artystów, ale również dla wnikliwych badaczy sztuki dawnej, bowiem punktem wyjścia dla artystki stała się tu grafika Rembrandta „Pejzaż z trzema drzewami”. Fascynacja Izabeli Maciejewskiej pracami Rembrandta trwa już wiele lat, a wymieniona grafika przykuła jej uwagę w 2004 roku, kiedy zwiedzała Muzeum Rembrandthuis znajdujące się w dawnym domu Rembrandta w Amsterdamie. Wtedy na oryginalnej odbitce zauważyła motyw ukryty – grupę postaci wymykającą się jednoznacznym interpretacjom. Scena znajdująca się w prawym dolnym rogu kompozycji, stała się dla artystki inspiracją do swoistego „artystycznego śledztwa”, bowiem nie na każdej reprodukcji motyw ten jest czytelny. Maciejewska podjęła wówczas decyzję o wykonaniu własnej dokumentacji pracy, pozwalającej na duże powiększenia wybranego fragmentu. Tylko tak artystka mogła zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie: co naprawdę przedstawia grafika Mistrza? Dokumentacja ta stała się inspiracją do przeprowadzenia „rekonstrukcja zdarzeń” i wykonania przez Maciejewską serii czarno-białych fotografii. Z czasem artystka zdecydowała się na skierowanie swojej uwagi na interpretacje „motywu ukrytego” przez inne osoby.

Na wystawie w Galerii Imaginarium Maciejewska nie tylko pokazuje wyniki własnego artystycznego śledztwa – na wystawie będzie można zobaczyć prace artystki wykonane w oparciu o dokumentację „Pejzażu z trzema drzewami” w tym po raz pierwszy wideo rejestrujące akcję przeprowadzoną w Amsterdamie w 2016 r. Swoje miejsce znajdą również prace powstałe w wyniku dalszych poszukiwań. Artystka kieruje tu pytanie o motyw ukryty przede wszystkim do odbiorców. Dzieli się z nimi wynikami przeprowadzonego przez siebie dochodzenia, ale przede wszystkim prowokuje do sformułowania własnych wniosków, stawiając pytanie o obiektywność percepcji. Dużą część wystawy zajmie rozwijająca się w czasie jej trwania instalacja, której ostateczny kształt zależeć będzie od aktywności osób zwiedzających ekspozycję, bowiem podczas trwania wystawy powstawać będą także nowe elementy pracy.

 

Izabela Maciejewska urodzona w 1975 r. w Łodzi artystka multimedialna. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (dyplom w 2002 r. w pracowni Multimediów pod kierunkiem prof. Wiesława Karolaka oraz w pracowni Fotografii pod kierunkiem prof. Leokadii Bartoszko na Wydziale Edukacji Wizualnej). Ukończyła także Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi (dyplom w roku 2007 r. w pracowni Fotografii Kreacyjnej pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Prażmowskiego na Wydziale Operatorskim i Produkcji Filmowej, którego część teoretyczna i praktyczna nosiła tytuł „Śledztwo w sprawie Rembrandta – rekonstrukcja zdarzeń”.

Zajmuje się instalacją, sztuką wideo, fotografią, rzeźbą oraz szeroko pojętym rysunkiem i malarstwem. W swoich realizacjach łączy różne media. Motywem przewodnim jej formalnie zróżnicowanych prac jest człowiek oraz idea przeobrażenia, transgresji, przenikania form i współistnienia światów. W swojej twórczości porusza problem samotności, stygmatyzacji i alienacji człowieka – „odmieńca"; poczucia wykluczenia oraz poszukiwania własnej tożsamości. Dotyka również tematu uniwersalizmu, nieświadomości zbiorowej oraz rytualnego charakteru sztuki. Inspiracji do swoich prac często szuka w historii sztuki, gdzie znajduje niezwykle interesujące wątki, które stają się początkiem poszukiwań, docierania do źródeł i dokumentów. Ich efekty przybierają postać pracy artystycznej bądź stają się inspiracją do powstania pracy.

Jest założycielką (2005) grupy artystycznej TARGOWA, zrzeszającej studentów i absolwentów PWSFTviT w Łodzi. W latach 2006 - 2010 współzałożycielka i aktywistka portalu o sztukach wizualnych Łódź-art.pl. Od 2014 roku członkini Otwartej Akademii.

Współpracowała z Pracownią Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry" w Lublinie. Jej prace publikowane były na łamach magazynu artystyczno-naukowego Woof Woof Arf Arf.

 

Uczestniczka ponad 80. wystaw indywidualnych i zbiorowych (m.in. na 8. Międzynarodowych Targach Sztuki Współczesnej, St'art 2004, w Strasburgu, Festiwalu Sztuki Passion for Freedom w Londynie oraz Wystawy Finalistów ARTE LAGUNA PRIZE w Arsenale Weneckim).

Jej prace znajdują się w kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, University of Southern California, w Los Angeles oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

 

Nagrody i wyróżnienia:

2017 r.

- Finalistka 11. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Współczesnej ARTE LAGUNA PRIZE 2017, Arsenał Wenecki, Wenecja, Włochy

2016 r.

- Finalistka CELESTE PRIZE 2016, 8th International Contemporary Art Competition, Londyn, UK

- Finalistka konkursu Open Call / Think Tank lab Triennale International Festival of Contemporary Drawing, Wrocław

2014 r.

Nagroda Publiczności na 6. Londyńskim Festiwalu Sztuki „Passion for Freedom”, Londyn

2002 r.

- Nominowana do nagrody za film „Sacrum”, III Ogólnopolski i II Międzynarodowy Przegląd Kina Niezależnego „Jutro Filmu” 2002, Warszawa

1996 r. - pierwsza lokata na egzaminie wstępnym na Wydział Edukacji Wizualnej, ASP w Łodzi

1995 r.

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Szkół Artystycznych – Twórczość Młodych, Gdynia

 

Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 14-18 w dniach 13 - 27 maja 2017

Wernisaż – wstęp wolny

Bilety 2 zł (środa – wstęp bezpłatny)

 

O Galerii Imaginarium

Jedna z najnowocześniejszych galerii w Polsce, wyremontowana ze środków grantowych, może się poszczycić doskonałym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny, co daje możliwość prezentacji prac artystów wykorzystujących najnowsze technologie w sztuce. Oprócz tego jest doskonale przystosowana do ekspozycji dużych obiektów przestrzennych (rzeźby, instalacje) oraz malarstwa wielkoformatowego. Galeria ma charakter otwarty na wszelkie dokonania w sztuce współczesnej i chętnie współpracuje z najważniejszymi festiwalami w Łodzi (Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Festiwal Sztuka i Dokumentacja, Light Move Festiwal), organizuje międzynarodowe wystawy zbiorowe, ale także monograficzne ekspozycje indywidualnych twórców.

Za cel stawia sobie jak najszerszą edukację w zakresie sztuki współczesnej, stąd też program jest adresowany zarówno do osób zaznajomionych ze sztuką współczesną, jak i dla tych, dla których wizyta w galerii jest pierwszym z nią spotkaniem. Przy okazji każdej wystawy prowadzone są prelekcje oraz spotkania z twórcą dla grup zorganizowanych. Podczas swojej niemalże pięcioletniej działalności galeria zyskała sobie dobrą renomę w środowisku artystycznym. Zapowiedzi i relacje z wystaw można śledzić na portalu http://www.facebook.com/galeria.imaginarium.

kurator: Magdalena Świątczak