Galeria Nowa - aktualności

 

zaprasza na wystawę

MARTA GĘBALSKA

MATTER(S) PRZESTRZEŃ/MATERIA

wernisaż: 10 marca 2017 (piątek), godz. 18.00

 

Uniwersalne zagadnienia malarstwa

 

Abstrakcyjne obrazy Marty Gębalskiej zbudowane są z elementów geometrycznych. Pojęcie budowy pojawia się w sposób niemal samoistny w wyniku skojarzeń z twórczością artystów awangardowych pierwszej połowy XX w. Wyabstrahowane z codziennej rzeczywistości geometryczne, a zarazem ascetyczne formy, odrzucenie funkcji mimetycznej obrazu przy jednoczesnym racjonalizmie kompozycji pozbawionej emocji artysty i nie odwołującej się do emocji odbiorcy, wreszcie traktowanie obrazu jako płaszczyzny, na której znajduje się kompozycja kolorów i linii – to cechy, które odnajdujemy w pracach przedstawicieli kubizmu, orfizmu, neoplastycyzmu, konstruktywizmu czy sztuki konkretnej. Jeżeli jednak przyjrzymy się obrazom Gębalskiej dłużej, okaże się, że właściwsze wobec nich określenie to kompozycja.

W niektórych pracach artystki możemy odnaleźć aluzje do mocno uproszczonego pejzażu, na co wpływa wykorzystanie formy poziomego prostokąta. Kojarzy się to z linią horyzontu. Jednak za pomocą figur geometrycznych Marta Gębalska stwarza wrażenie przestrzeni, wprowadza odbiorcę w głąb kompozycji, w świat koloru i światła, których źródła często nie potrafimy odnaleźć poza obrazem.

Artystka podkreśla materialność obrazu, wprowadzając rodzaj bordiury, która zamyka niektóre krawędzie obrazów. Pogrążone w czerni miejsce staje się granicą dla plam barwnych, przekraczaną przez niektóre formy, dzięki czemu kompozycja otwiera się na przestrzeń znajdującą się poza samym dziełem. Pozorne zamknięcie stwarza zatem możliwość rozszerzenia kompozycji poza ramy malarstwa. Ta ambiwalencja zamknięcia/otwarcia obrazu staje się zarazem punktem wyjścia do dyskusji nad zagadnieniem płaszczyznowości i przestrzenności tych prac.

Formy wykorzystywane w kompozycjach Gębalskiej pokazują, jak omylne jest oko ludzkie, jak wielu złudzeniom ulegamy, jak łatwo jest wprowadzić odbiorcę nie tylko w inny świat, ale przede wszystkim w inny wymiar. Wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu koloru – jego natężenia, przejścia jednej plamy w inną, zestawienia ich obok siebie. Kompozycje te są bowiem przestrzenne i w sposób magnetyczny wciągają nas w wewnętrzny świat wykreowany przez artystkę dzięki malarskim narzędziom.

Wydaje się, że najistotniejszym zagadnieniem dla Marty Gębalskiej jest relacja koloru i światła. W jej przypadku jednak radykalne zastosowanie geometrycznych form nie wywołuje wrażenia sztuki laboratoryjnej, wyabstrahowanej z ludzkiej rzeczywistości. Mamy tu do czynienia z pracami bliskimi człowiekowi, odwołującymi się do procesów widzenia, ale również do wrażliwości widzenia. Być może z tego powodu możemy odnaleźć w nich aluzje do otaczającego nas świata. Innym powodem może być też próba transpozycji otaczającej nas przestrzeni na język geometrii. W tym przypadku jednak nie jest to chęć oddalenia się od świata, lecz uczynienie go uniwersalnym, dostępnym dla każdego, pozbawionym wszelkich podziałów.

 

Karolina Jabłońska

 

 

Marta Gębalska – artystka, malarka, której podstawowym narzędziem wyrazu jest kolor. Głównym tematem jej prac jest abstrakcja geometryczna, wykonywana w technice olejnej.

Urodzona w Piotrkowie Trybunalskim, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w 2007 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie malarstwa pod kierunkiem prof. Ryszarda Hungera. W 2014 roku otrzymała tytuł magistra ze specjalizacją międzynarodowy rynek sztuki w ICART – L’école des Métiers de la Culture et du Marché de l'Art w Paryżu. Uczestniczka warsztatów artystycznych, między innymi: Letniej Akademii InSEA, Przytok (2000, 2001), Jelenia Góra (2000, 2001), International Summer Academy InSEA TRI-ANGEL, Scheersberg (2002, 2003), Niemcy. Współprowadziła warsztaty Letniej Akademii InSEA oraz poznańskie warsztaty Vademecum Bajka.

Wystawy, w których uczestniczyła Marta Gębalska, to między innymi: wystawa poplenerowa Wysowa, Wydział Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi, 2004, Łódź; wystawa zbiorowa studentów ASP w Łodzi, BOK Rondo, 2005, Łódź; wystawa poplenerowa studentów Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, 2006, Łódź; wystawa indywidualna w Galerii Zarabanda, 2010, Sewilla, Hiszpania, cykl „Usiądź na sofie, pogadaj z malarzem”, 2015, Łódź.

W grudniu br. uczestniczyła w wystawie finalistów Konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, która odbyła się w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie.

 


Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 14-18 do dnia 25 marca 2017

Wernisaż – wstęp wolny

Bilety 2 zł (środa – wstęp bezpłatny)

 

O galerii nowej

Galeria ma charakter otwarty i pokazuje dokonania twórcze ze wszystkich dziedzin: malarstwa, rzeźby, fotografii, rysunku, grafiki, instalacji i obiektów, a także multimediów. Prezentowane są w niej wystawy historyczne, ale także jest to przestrzeń, w której debiutują najmłodsi artyści (np. laureaci konkursu im. Wł. Strzemińskiego organizowanego przez łódzką Akademię Sztuk Pięknych). Także tutaj mają swoje wystawy artyści z województwa łódzkiego – twórcy sztuki ludowej, których prezentacje są przygotowywane przez Ośrodek Regionalny ŁDK, a także artyści, którzy żyją i tworzą w miastach i powiatach naszego regionu. Galeria za cel stawia sobie jak najszerszą edukację w zakresie sztuki współczesnej, stąd też program jest adresowany zarówno do osób zaznajomionych ze sztuką współczesną, jak i dla tych, dla których wizyta w galerii jest pierwszym z nią spotkaniem.

Przy okazji każdej wystawy prowadzone są prelekcje oraz spotkania z twórcą dla grup zorganizowanych: przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, studentów szkół artystycznych, młodzieży i dzieci zagrożonych patologią i zrzeszonych w świetlicach środowiskowych oraz emerytów z Uniwersytetu III Wieku.

Galeria zdjęć