Galeria Nowa - aktualności

 

zaprasza na wystawę

PATRYCJI NURKAN

SELFIES

wernisaż: 11 maja 2017 (czwartek), godz. 18.00

Malarstwo w czasach „selfie”

 

Czy malarstwo może wygrać z siłą oddziaływania współczesnych technologii? Z pewnością w wielu aspektach nie, jednak Patrycja Nurkan w cyklu Selfie pokazuje, że współczesny świat, z charakterystyczną dla niego ulotnością, szybkością i pewną banalnością wciąż pozostawia miejsce dla tradycyjnej techniki sztuki, jaką jest malarstwo. Co więcej, prace artystki są dowodem na to, że narzędzia, jakimi dysponuje ta dziedzina sztuki, może nie tylko uszlachetnić banalność internetowych obrazów, ale jednocześnie uczynić je bardziej interesującymi.

Autoportret jest obecny w sztuce od wieków, niemal w każdej epoce. W dzisiejszych czasach nie jest już zarezerwowany dla artystów – staje się otwarty, dostępny, zmienia pełnione przez siebie funkcje. Nurkan w prezentowanym cyklu odwołuje się do współczesnego sposobu portretowania własnego wizerunku – do selfie. Te najpopularniejsze obecnie autoportrety można znaleźć w ogromnej ilości w Internecie. Zarówno na ich charakter, jak i odbiór ma wpływ nie tylko sposób powstania, ale również dostępność wynikająca z zamieszczania ich w sieci.

Selfie znalezione w Internecie stają się dla artystki punktem wyjścia, rodzajem szkieletu, na który nakłada kolor. W niektórych pracach plamy barwne nałożone są bardzo miękko, swobodnie przechodzą jedna w drugą. Tu kolor traktowany jest w sposób autonomiczny – chociaż związany z bryłą, na której został położony, nie służy odwzorowaniu materialnej rzeczywistości. Kieruje nas raczej w obszar pojęć abstrakcyjnych związanych z charakterem i nastrojem portretowanej postaci. W innych pracach artystka organizuje kolor w geometryczne kształty, tworzące siatkę, która opisuje bryłę. W tym przypadku jednak brak jest matematycznej regularności. Płaskie plamy intensywnych kolorów odrealniają wręcz postacie. Siatka, z której ma wyłaniać się bryła, staje się różnokolorową, zgeometryzowaną maską, przez co artystka stawia pytanie o prawdę we współczesnych portretach. Czy mamy do czynienia z portretami, wizerunkiem czy autokreacją?

Selfie to utrwalenie własnego wizerunku w konkretnym miejscu, spontaniczne zatrzymanie ulotnej chwili, w której uczestniczy autor, sposób wyrażenia własnej ekspresji. Coraz częściej to również źródło inspiracji dla artystów, o czym świadczą wystawy podejmujące to zagadnienie. Patrycja Nurkan podejmuje grę z nowoczesną konwencją portretowania, stawiając jednocześnie pytanie o możliwości portretu we współczesnej kulturze. Bez wątpienia mówi przy tym o sile malarstwa, które nawet w dzisiejszych czasach, przepełnionych technologią i charakteryzujących sie szybkością wymiany informacji, ma możliwości, by komunikować rzeczy ważne i stawiać istotne pytania.

 

Karolina Jabłońska

 

------------------------------------

Internet i media społecznościowe w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie i codzienne zachowania, a zdjęcia selfie stały się sposobem zaspokajania potrzeb psychospołecznych, co czyni je ciekawym zjawiskiem dla socjologa [jestem z wykształcenia też socjologiem] i nieograniczonym źródłem inspiracji dla artysty.

Każdego dnia powstają ok. 93 miliony selfie, a publikacja tych zdjęć daje użytkownikom Sieci możliwość komunikacji ze światem i realizacji potrzeby ekspresji. To zjawisko kulturowe jest istotną płaszczyzną powstawania sztuki, dlatego stało się przedmiotem moich przemyśleń i podłożem powstania cyklu Selfies.

Prezentowane prace są abstrakcyjnymi portretami wymyślonych postaci. Bezpośrednim bodźcem, który zapoczątkował cykl, było moje własne selfie, którego malarska interpretacja zachęciła mnie do rozwinięcia tego tematu. Inspiracją do powstania obrazów były zdjęcia publikowane w Internecie, które stały się bazą do eksperymentów twórczych. Efektem jest cykl obrazów olejnych – moich wyobrażeń i interpretacji nowoczesnej fotografii autoportretowej.

Patrycja Nurkan

 

 

Patrycja Nurkan. Urodzona w 1988 w Łodzi. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w 2015 roku w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Włodzimierza Cygana i Pracowni Malarstwa prof. Jarosława Chrabąszcza. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i drukiem eksperymentalnym.

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE

2016 – Patrycja Nurkan. Obrazy, Galeria Amcor, Łódź

 

WYSTAWY ZBIOROWE

2017 – Wystawa Made by hand, Galeria ASP Piotrkowska 68, Łódź

2017 – Wystawa A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź, Aula ASP w Gdańsku, Gdańsk

2016 – Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź

2016 – Wystawa Tkaniny studentów ASP w Łodzi, Galeria Kobro, ASP Łódź

2015 – Wystawa pokonkursowa Strzemiński – Sztuki Piękne 2015, Miejska Galeria Sztuki, Łódź

2015 – Wystawa Jest wiele druk, Galeria Biblio-Art, Łódź

2014 – Między kontynuacją a eksperymentem II, Galeria Stara, Łódzki Dom Kultury i BWA Sieradz

2014 – Wystawa pokonkursowa Nauka inspiracją Sztuki. Od mikroświata do wszechświata, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2013 – Malarstwo a fotografia, Galeria Kobro, ASP Łódź

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureatka konkursu Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do wszechświata organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Nagroda Galerii Amcor w Łodzi w XXXI Konkursie im. Wł. Strzemińskiego Sztuki Piękne 2015.

Nagroda Galerii Adi Art w Łodzi w XXXI Konkursie im. Wł. Strzemińskiego Sztuki Piękne 2015.

Nagroda Bałuckiego Ośrodka Kultury Rondo w Łodzi w XXXI Konkursie im. Wł. Strzemińskiego Sztuki Piękne 2015.

 

 

 


Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 14-18 do dnia 27 maja 2017

Wernisaż – wstęp wolny

Bilety 2 zł (środa – wstęp bezpłatny)

 

O galerii nowej

Galeria ma charakter otwarty i pokazuje dokonania twórcze ze wszystkich dziedzin: malarstwa, rzeźby, fotografii, rysunku, grafiki, instalacji i obiektów, a także multimediów. Prezentowane są w niej wystawy historyczne, ale także jest to przestrzeń, w której debiutują najmłodsi artyści (np. laureaci konkursu im. Wł. Strzemińskiego organizowanego przez łódzką Akademię Sztuk Pięknych). Także tutaj mają swoje wystawy artyści z województwa łódzkiego – twórcy sztuki ludowej, których prezentacje są przygotowywane przez Ośrodek Regionalny ŁDK, a także artyści, którzy żyją i tworzą w miastach i powiatach naszego regionu. Galeria za cel stawia sobie jak najszerszą edukację w zakresie sztuki współczesnej, stąd też program jest adresowany zarówno do osób zaznajomionych ze sztuką współczesną, jak i dla tych, dla których wizyta w galerii jest pierwszym z nią spotkaniem.

Przy okazji każdej wystawy prowadzone są prelekcje oraz spotkania z twórcą dla grup zorganizowanych: przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, studentów szkół artystycznych, młodzieży i dzieci zagrożonych patologią i zrzeszonych w świetlicach środowiskowych oraz emerytów z Uniwersytetu III Wieku.

Galeria zdjęć