Galeria Kawiarnia - aktualności

zaprasza na wystawę malarstwa

BOŻENNA NIEWINOWSKA

POGODNE KLIMATY

POGODNE PEJZAŻE

Gdy myślimy o pejzażu, niemożliwe staje się uniknięcie banalnego skojarzenia z tysiącami przedstawień malarskich prezentujących jego uroki. Pejzaż bowiem, tak bliski nam wszystkim i zarazem tak odległy, od dawna budzi powszechne zainteresowanie wśród artystów, wciąż prowokując ich do podejmowania z nim dialogu. Nie da się jednak nie zauważyć, że jest to dialog jednokierunkowy, podczas którego mówi jedynie artysta, a źródło inspiracji milczy, pokornie znosząc wszelkie, czasem nawet niesłuszne oceny. Tak łatwo jest bowiem twórcy ulec pokusie nadużycia i opatrzyć wybrany motyw nieodpowiednią etykietą. Łatwo jest przecież zaprzeczyć obrazem odwiecznemu pięknu i idealnej harmonii natury. Niezwykle trudno jest natomiast uchwycić to, co niewypowiadalne i ulotne, a więc to wszystko, co przy odrobinie nieuwagi wymyka się prostym opisom. Wobec tego prawdziwie twórczym wyzwaniem jest dla artysty pogodzenie na płaszczyźnie obrazu dwóch skrajnych potrzeb i zawarcia w nim treści, będących jednocześnie opisem natury i samego siebie.

Bożenna Niewinowska to malarka doświadczona i niezwykle uważna, wnikliwie analizująca rozbudowany świat natury i przeróżnych jej zjawisk. Swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła w roku 2007, kiedy jej życie zawodowe, zwolniwszy ją z licznych obowiązków, przestało być nadmiernie absorbujące. Wtedy właśnie, w tej pierwszej fazie edukacji, trafiła Niewinowska pod opiekę prof. Ryszarda Hungera. Tam zdobyła pierwsze doświadczenia i narzędzia do budowy własnego warsztatu artystycznego, który dziś stanowi solidny fundament jej twórczości. Od tamtego czasu, korzystając z wiedzy różnych pedagogów i poznając różne tajniki rzemiosła, pozostaje w nieustającym procesie kontynuacji własnego rozwoju plastycznego. Mimo to, najlepszą nauczycielką tej malarki wydaje się być natura, wobec której przyjmuje ona postawę narratorki pokornie (mozolnie) opisującej jej zawiły i złożony kształt. I to właśnie w oparciu o naturę doprecyzowała Niewinowska swoje plastyczne zainteresowania i zindywidualizowała język własnej wypowiedzi artystycznej. Na co dzień płynnie i z lekkością posługuje się różnymi technikami malarskimi – akwarelową, olejną i akrylową, ale niewątpliwie w ostatnim czasie podstawową i ulubioną techniką jej plastycznej ekspresji jest akwarela. Jednak bez względu na wybór technologii, Niewinowska potrafi swoimi pracami cieszyć oko widza. Płaszczyznę swoich obrazów każdorazowo organizuje tak, że ich finalna kompozycja porusza nas wrażliwością na kolor i fakturę upatrzonych motywów oraz atmosferą metafizycznej tajemnicy i ulotności, zawłaszczając tym samym całą uwagę odbiorcy.

Tematy, które odnajdujemy w prezentowanych w Galerii Kawiarnia Łódzkiego Domu Kultury pracach, należą do codziennych i są to głównie – tak bliskie większości z nas i tak dobrze nam znane – fragmenty rozległych pejzaży. Oglądając kolejne, rozwieszone na ścianach galerii obrazy, obserwujemy, jak z poszczególnych, wykrojonych z większej całości kadrów natury, artystka kształtuje nową, osobistą całość. Układa je i komponuje tak, aby poza trafną oceną bliskich jej miejsc opowiadały także jak najwięcej o niej samej. Ostatecznie więc, stanowiąca punkt wyjścia dla pracy Niewinowskiej tematyka, nie zyskuje w jej obrazach banalnego oblicza. Wręcz przeciwnie. Poddane ocenie odbiorcy obrazy są w pełni zaplanowaną, a więc też pozbawioną przypadku i bardzo klarowną opowieścią o świecie. Na materialną tkankę pejzażu został tu jedynie nałożony osobisty raster, budujący tajemniczy, wręcz baśniowy nastrój pojedynczych obrazów. Cechą szczególną Niewinowskiej-malarki jest więc to, że śmiało przygląda się światu i śmiało go komentuje. Jednak nie jest to krytyczne spojrzenie osoby dorosłej – już zdystansowanej i nieufnej wobec życia, lecz pełne jeszcze naiwności spojrzenie dziecka. Dziecka, które – kuląc się pod naporem jego piękna, zamiast majestatycznych, pełnych dramatu form – dostrzega w nim jedynie to, co najważniejsze: pogodność, ulotność i tak bardzo nam do życia potrzebny optymizm.

Jacek Świgulski

 

BOŻENNA NIEWINOWSKA

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Maluje od 2007 roku. Na jej patrzenie na świat oczami malarza największy wpływ miał prof. Ryszard Hunger – opiekun Stowarzyszenia Plastyków Amatorów w Łodzi. Technik malarskich uczyła się na licznych kursach, prowadzonych przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Malowała początkowo głównie olejami i pastelami suchymi, ale to akwarela stała się ostatecznie ulubioną formą wyrażania nastrojów. Miała 5 wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 30 wystawach zbiorowych, na których otrzymywała nagrody i wyróżnienia i w ponad 20-tu plenerach malarskich. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Uczęszcza na zajęcia prowadzone przez artystę plastyka Jacka Świgulskiego w Pracowni 413, działającej w Łódzkim Domu Kultury.

www.niewinowska.pl

 

Wystawa czynna do dnia 2 kwietnia 2017 w godzinach pracy kawiarni

O Galerii Kawiarnia

Galeria mieści się w nowoczesnym wnętrzu Restauracji-Kawiarni Łódka w ŁDK i mają tutaj miejsce bardziej kameralne prezentacje malarstwa, rysunku, fotografii i grafiki. Autorzy wystaw tu eksponowanych to debiutanci, którzy nie posiadają jeszcze dużego dorobku artystycznego, ale także artyści zrzeszeni w Klubie Plastyka Amatora i uczestnicy zajęć plastycznych w pracowniach ŁDK. Prezentowane są tutaj także wystawy towarzyszące innym wydarzeniom artystycznym, m.in. Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier, Dniom Gór.