Projekt On/Off Kultura


to poszukiwanie nowej przestrzeni dla istotnych tematów, sięganie po różnorodne środki wyrazu, tj. tekst, dźwięk czy obraz… to powołanie do istnienia swoistego laboratorium kultury, które stałoby się:


* platformą wymiany idei

* przestrzenią umożliwiającą spotkania z nieszablonowymi postaciami

* aktualnym komentarzem do współczesnej kultury i sztuki

* promocją alternatywnego spojrzenia na kulturę

* okazją do bezpośredniego kontaktu

* z dobrym tekstem

* inspirującym obrazem

* hipnotyzującym dźwiękiem

on/off kultura to projekt, który przede wszystkim nie podąża za kulturowymi modami. Priorytetem ma nie być szukanie łatwych rozwiązań czy zamykanie się w stylistycznych szufladkach, ale postawienie na kulturową alternatywę, artystyczny i ideowy nonkonformizm.

Tym, co ma kształtować i spajać filozofię on/off kultura będzie jego totalna otwartość na to, co nieszablonowe, mniej oczywiste oraz promowanie zjawisk kulturowych bardziej wymagających niż produkty serwowane w tzw. głównym nurcie.

on/off kultura ma być hybrydą łączącą różne działania artystyczne (wystawy, sztuki audiowizualne, film) z publicystyką (debaty, spotkania), rezerwującą zarazem przestrzeń dla muzycznej alternatywy (koncerty), w której nie zabraknie również miejsca dla spotkań autorskich, promocji poezji, ciekawych wypowiedzi. on/off kultura ma nęcić i kusić odbiorcę albo wręcz przeciwnie – wytrącać go nieco z równowagi, zmuszać do polemiki.

on/off kultura to przestrzeń redefiniująca i dekonstruująca zastany porządek, w zamian proponująca to, co nowe, świeże i wolne.

on/off kultura ma być swoistym komentarzem do głównego tekstu współczesnej kultury.

on/off kultura zaprasza na spacer po obrzeżach i marginesach kultury – nie tylko młodych kontestatorów, ale wszystkich potrzebujących permanentnej stymulacji. Ma być karnawałowym pochodem przełamujących konwencje i konwenanse.

 

Wydarzenia

Spotkanie Rady Programowej Wydawnictwa Kwadratura

W jakim kierunku powinno zmierzać Wydawnictwo Kwadratura? Kogo wydawać? Jak w czasach ignorancji czytelniczej promować poezję? – Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć członkowie Rady Programowej Wydawnictwa Kwadratura, którzy spotkali się po raz drugi 16 lutego 2017 w Łódzkim Domu Kultury.
 
 
ON/OFF KULTURA #3
Kolejne spotkanie z cyklu on/off kultura, które odbyło się 5 maja 2016 r., poświęcone było książkom, pisarzom i sekretom ich powodzenia lub odrzucenia. Dyskusję zatytułowaną Literatura - nagrody, hierarchia, kanon poprowadził Piotr Grobliński, którego gośćmi byli: pisarz Jacek Dehnel, dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec z polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego, a także łączący naukę o literaturze z jej praktycznym uprawianiem - dr Kacper Bartczak.
ON/OFF KULTURA #2
5 kwietnia 2016 odbyło się kolejne spotkanie, które stało się przestrzenią do dyskusji nad istotnymi, z punktu widzenie publicystyki kulturowej, zagadnieniami. Tym razem omówione zostało zjawisko buntu, sprzeciwu i kontrkultury. W spotkaniu udział wzięli: Wojciech Burszta (antropolog kultury, SWPS), Mirosław Pęczak (dziennikarz „Polityki”) oraz muzycy Maciej Szajkowski z Kapeli Ze Wsi Warszawa i zespołu R.U.T.A oraz Robert Matera gitarzysta i wokalista Dezertera oraz R.U.T.Y. Oprawę muzyczną, wpisującą się w tekst debaty i będącą jej swoistym komentarzem zapewnił ambientowy Socteau Cirque. Spotkanie zakończyła projekcja, wciąż jakże aktualnego, filmu w reżyserii Mathieu Kassovitza „Nienawiść".
INAUGURACJA PROJEKTU ON/OFF KULTURA

20 maja 2014 r. w Łódzkim Domu Kultury miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu on/off kultura. Pragnieniem pomysłodawców jest stworzenie w murach ŁDK forum wymiany idei, okazję do bezpośredniego kontaktu z postaciami nieszablonowymi, czasem kontrowersyjnymi, miejsca umożliwiającego komentarz do współczesnej kultury i sztuki.