Wydarzyło się

#1 Nowe szycie makatki - otwarty konkurs - Muzeum Regionalne, Opoczno
KUBRYK 2017 w Kinie ŁDK
Wojewódzkie obchody roku W. Reymonta - 14. 05. 2017, Manufaktura
Klub Podróżników/ 24.04.2017
DNI GÓR 2017/ Lokomotywą z Łodzi Fabrycznej do Zakopanego
wenisaż wystawy: Łódzkie klimaty, ślady przeszłości