KINO SZPULKA – I PIĘTRO, SALA 105 

28 III   PT                  
DOBRE BO POLSKIE: KAMIENIE NA SZANIEC – 10 ZŁ  
GODZ.15.15 / 19.30
GRAWITACJA 3D – 10 ZŁ                                                                          
GODZ.17.30                   

29 III   SB                  
DOBRE BO POLSKIE: KAMIENIE NA SZANIEC – 14 ZŁ  
GODZ.15.15 / 19.30
GRAWITACJA 3D – 16 ZŁ                                                                          
GODZ.17.30  

30 III   ND                 
DOBRE BO POLSKIE: KAMIENIE NA SZANIEC – 8 ZŁ                
GODZ.11.00
GRAWITACJA 3D – 16 ZŁ                                                                          
GODZ.17.00
DOBRE BO POLSKIE: KAMIENIE NA SZANIEC – 14 ZŁ             
GODZ.19.00                                                           

31 III-3 IV   PN-CZW          
DOBRE BO POLSKIE: KAMIENIE NA SZANIEC – 14 ZŁ                           
GODZ.15.00 / 19.00            
GRAWITACJA 3D – 16 ZŁ                                                              
GODZ.17.15  

4 IV   PT                     
SMAK CURRY – 10 ZŁ                                                                                
GODZ.15.30
NAUKA SPADANIA – 10 ZŁ                                                           
GODZ.17.45
DOBRE BO POLSKIE: OBIETNICA – 10 ZŁ                                              
GODZ.19.45  

5 IV   SB                     
SMAK CURRY – 14 ZŁ                                                                                
GODZ.16.00
NAUKA SPADANIA – 14 ZŁ                                                            
GODZ.18.15
DOBRE BO POLSKIE: OBIETNICA – 14 ZŁ                                             
GODZ.20.15                        

6 IV   ND                    
SMAK CURRY – 8 ZŁ                                                                      
GODZ.11.00                                   
DOBRE BO POLSKIE: OBIETNICA – 14 ZŁ                                              
GODZ.17.15
NAUKA SPADANIA – 14 ZŁ                                                            
GODZ.19.15                                   

7-8 IV   PN-WT         
SMAK CURRY – 14 ZŁ                                                                                
GODZ.15.00
DOBRE BO POLSKIE: OBIETNICA – 14 ZŁ                                              
GODZ.17.15                                   
NAUKA SPADANIA – 14 ZŁ                                                           
GODZ.19.15              

9-10 IV   ŚR-CZW    
DOBRE BO POLSKIE: OBIETNICA – 14 ZŁ                                              
GODZ.15.00                                   
NAUKA SPADANIA – 14 ZŁ                                                           
GODZ.17.00
SMAK CURRY – 14 ZŁ                                                                                 
GODZ.19.00


11 IV   PT
            
ONA – 10 ZŁ                                                                       
GODZ.14.00
WITAJ W KLUBIE – 10 ZŁ                                                 
GODZ.20.15                        

12 IV   SB            
ONA – 14 ZŁ                                                                       
GODZ.19.30  

13 IV   ND           
WITAJ W KLUBIE – 8 ZŁ                                                    
GODZ.11.00
ONA – 14 ZŁ                                                                      
GODZ.17.00
WITAJ W KLUBIE – 14 ZŁ                                                  
GODZ.19.30                                                           

14-15 IV   PN-WT        
WITAJ W KLUBIE – 14 ZŁ                                        
GODZ.17.00         
ONA – 14 ZŁ                                                             
GODZ.19.15  

16-17 IV   ŚR-CZW      
ONA – 14 ZŁ                                                             
GODZ.16.30         
WITAJ W KLUBIE – 14 ZŁ                                        
GODZ.19.00  

22-25 IV   WT-PT         
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA (3D) – 16 ZŁ            
GODZ.17.15
ZABIĆ BOBRA – 14 ZŁ                                              
GODZ.20.00  

26 IV   SB                    
ZABIĆ BOBRA – 10 ZŁ                                                       
GODZ.13.15                            
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA (3D) – 16 ZŁ                      
GODZ.18.30  

27 IV   ND           
KONSPIRATORKI – 8 ZŁ                                                    
GODZ.11.00
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA (3D) – 16 ZŁ                      
GODZ.17.15
ZABIĆ BOBRA – 14 ZŁ                                                                
GODZ.20.00                        

28-30 IV   PN-ŚR                  
ZABIĆ BOBRA – 14 ZŁ                                              
GODZ.16.45
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA (3D) – 16 ZŁ            
GODZ.19.00 

 
KINO KAMERALNE – II PIĘTRO, SALA 232

  
28 III   PT                  
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: IZRAEL – 6 ZŁ                        
GODZ.14.30
ANIOŁ ŚMIERCI – 10 ZŁ                                                                           
GODZ.16.45
BORGMAN – 10 ZŁ                                                                         
GODZ.18.45    

29 III   SB                  
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: IZRAEL – 6 ZŁ                        
GODZ.14.30                                   
ANIOŁ ŚMIERCI – 14 ZŁ                                                                           
GODZ.16.45
BORGMAN – 14 ZŁ                                                                                     
GODZ.18.45  

30 III   ND                 
BORGMAN – 14 ZŁ                                                                                     
GODZ.16.00
ANIOŁ ŚMIERCI – 14 ZŁ                                                                           
GODZ.18.15  

31 III-1 IV   PN-WT
ANIOŁ ŚMIERCI – 14 ZŁ                                                                
GODZ.15.45                                               
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: TYBET – 6 ZŁ             
GODZ.17.45
BORGMAN – 14 ZŁ                                                                        
GODZ.20.00            

2 IV   ŚR                     
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: TYBET – 6 ZŁ                         
GODZ.13.30
BORGMAN – 14 ZŁ                                                                                     
GODZ.15.45
FILMY Z GRACE KELLY: W SAMO POŁUDNIE – 10 ZŁ               
GODZ.18.00
ANIOŁ ŚMIERCI – 14 ZŁ                                                                           
GODZ.20.00  

3 IV   CZW                 
BORGMAN – 14 ZŁ                                                                                     
GODZ.15.45
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: IZRAEL – 6 ZŁ                       
GODZ.18.00
ANIOŁ ŚMIERCI – 14 ZŁ                                                                           
GODZ.20.00  

4 IV   PT                     
FILMY Z GRACE KELLY: W SAMO POŁUDNIE – 10 ZŁ               
GODZ.14.45
ARTYSTA I MODELKA – 10 ZŁ                                                                  
GODZ.16.45
TEST NA ŻYCIE – 10 ZŁ                                                                            
GODZ.19.00  

5 IV   SB                    
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: TYBET – 6 ZŁ                         
GODZ.14.45
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.17.00
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.19.15  

6 IV   ND                    
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.16.15
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.18.15                                               

7 IV   PN                     
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: TAJLANDIA – 6 ZŁ                            
GODZ.13.30
FILMY Z GRACE KELLY: OKNO NA PODWÓRZE – 10 ZŁ                       
GODZ.15.45                                   
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.18.00
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                             
GODZ.20.15  

8 IV   WT                    
IMAGINE - 10 ZŁ
GODZ.13.45
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.16.00                                   
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: TAJLANDIA – 6 ZŁ                            
GODZ.18.00
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.20.00  

9 IV   ŚR                     
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.13.45
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.16.00
FILMY Z GRACE KELLY: OKNO NA PODWÓRZE – 10 ZŁ                       
GODZ.18.00  

10 IV   CZW               
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.13.45
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.15.45
KLUB FILMOWY ORLEN: IMAGINE - 10 ZŁ                                           
GODZ.18.00

11 IV   PT                   
FILMY Z GRACE KELLY: M JAK MORDERSTWO – 10 ZŁ            
GODZ.14.15
ARTYSTA I MODELKA – 10 ZŁ                                                                  
GODZ.16.30
TEST NA ŻYCIE – 10 ZŁ                                                                             
GODZ.18.45    

12 IV   SB                  
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NEPAL – 6 ZŁ                         
GODZ.14.00                                    
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                 
GODZ.16.30
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                             
GODZ.18.45  

13 IV   ND                  
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.16.15
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.18.30  

14 IV   PN                 
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: IZRAEL – 6 ZŁ                        
GODZ.13.30
FILMY Z GRACE KELLY: DZIEWCZYNA Z PROWINCJI – 10 ZŁ
GODZ.15.30                                   
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.17.45
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.20.00  

15 IV   WT                  
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NEPAL – 6 ZŁ                         
GODZ.15.30
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.18.00
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.20.15            

16 IV   ŚR                   
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NEPAL – 6 ZŁ                         
GODZ.13.15
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.15.45
FILMY Z GRACE KELLY: M JAK MORDERSTWO – 10 ZŁ            
GODZ.18.00
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                            
GODZ.20.15  

17 IV   CZW               
ARTYSTA I MODELKA – 14 ZŁ                                                                  
GODZ.15.00
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NEPAL – 6 ZŁ                         
GODZ.17.30
TEST NA ŻYCIE – 14 ZŁ                                                                             
GODZ.20.00

22 IV   WT                 
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 14 ZŁ                                                   
GODZ.14.00
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NORWEGIA – 6 ZŁ                            
GODZ.16.00                                    
CRISTIADA – 14 ZŁ                                                                       
GODZ.18.00  

23 IV   ŚR                  
CRISTIADA – 14 ZŁ                                                                        
GODZ.13.00
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 14 ZŁ                                                   
GODZ.16.00
FILMY Z GRACE KELLY: DZIEWCZYNA Z PROWINCJI – 10 ZŁ
GODZ.18.00  

24 IV   CZW               
KONSPIRATORKI – 10 ZŁ                                                                          
GODZ.13.45
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 14 ZŁ                                                   
GODZ.15.45                                   
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NORWEGIA – 6 ZŁ                             
GODZ.18.00  

25 IV   PT                   
FILMY Z GRACE KELLY: ZŁODZIEJ W HOTELU – 10 ZŁ            
GODZ.15.30
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NORWEGIA REJS HURTIGRUTEN – 6 ZŁ                                      
GODZ.17.45
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 10 ZŁ                                                   
GODZ.20.00    

26 IV   SB                  
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NORWEGIA – 6 ZŁ                             
GODZ.14.00                                   
CRISTIADA – 14 ZŁ                                                                        
GODZ.16.15
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 14 ZŁ                                                   
GODZ.19.15  

27 IV   ND                  
CRISTIADA – 14 ZŁ                                                                       
GODZ.16.15
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 14 ZŁ                                                   
GODZ.19.15  

28-29 IV   PN-WT                
TURYSTYCZNY KLUB FILMOWY: NORWEGIA REJS HURTIGRUTEN – 6 ZŁ                          
GODZ.16.00                                               
KONSPIRATORKI – 10 ZŁ                                                              
GODZ.18.15                                               
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 14 ZŁ                                       
GODZ.20.15                                                                       

30 IV   ŚR                  
CRISTIADA – 14 ZŁ                                                                       
GODZ.15.00
FILMY Z GRACE KELLY: ZŁODZIEJ W HOTELU – 10 ZŁ            
GODZ.18.00
PIERWSZY WSCHÓD SŁOŃCA – 14 ZŁ                                                   
GODZ.20.15