Współorganizacja projektów kulturalnych 2014

 

Łódzki Dom Kultury w 2014 r. po raz drugi ogłasił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

W tym roku ogłoszenie skierowane było do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczyło realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości.

Do naboru mogły przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające z zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2014 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 500 000 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie i regulamin naboru pdf
Załącznik nr 1 - wzór umowy pdf
Załącznik nr 2 - wzór wniosku pdf

Załącznik nr 2 - wzór wniosku doc
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania końcowego pdf

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania końcowego doc

Aktualności

ZABYTKOWA ARCHITEKTURA TUSZYNA

W dniu 26 października 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie odbył się finał współfinansowanego przez Łódzki Dom Kultury projektu „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn”, na który składał się I Otwarty Plener Malarski i IV Konkurs Fotograficzny.

W CZASTARACH WYBRANO „NAJCIEKAWSZY STAROĆ NASZEGO STRYCHU”

W dniu 24 października 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czastarach, odbyło się rozstrzygniecie konkursu oraz uroczyste otwarcie wystawy „Najciekawszy staroć naszego strychu” realizowanego w ramach projektu „Sekrety Starego Strychu”.

„DIALEKT KSIĘSTWA  ŁOWICKIEGO” WYDANY!

W dniu 24 października 2014 r.  podsumowano projekt pn. „Wydanie reprintu publikacji pt. Dialekt Księstwa Łowickiego autorstwa Haliny Świderskiej”, realizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.

KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO TEKSTÓW JEREMIEGO PRZYBORY ROZSTRZYGNIĘTY!

14 października w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory. Wystawa to prezentacja najlepszych prac nadesłanych na konkurs.

Sceny z życia

We wrześniu i październiku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza realizuje projekt „Cztery kultury – jeden Zelów”. Trudno wyobrazić sobie bardziej odpowiednie miejsce do tego rodzaju przedsięwzięć niż miasto będące najsilniejszym ośrodkiem mniejszości czeskiej w środkowej Polsce oraz centrum prężenie działającego kościoła ewangelicko-reformowanego. Na obliczu Zelowa piętno odcisnęły także żyjące tu społeczności polska, niemiecka i żydowska.

ŚLADAMI TOMASZOWSKICH ŻYDÓW

W dniu 20 września Tomaszów Mazowiecki stał się planszą gry, dzięki której wszyscy gracze mieli możliwość powędrowania śladami tomaszowskich Żydów oraz odkrycia dawnych i zapomnianych historii w architekturze rodzinnego miasta.

KONCERT „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” W LUTUTOWIE

20 września w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga, odbył się Międzypowiatowy Przegląd Folklorystyczny oraz Koncert „Ocalić Od Zapomnienia".

MASKOTKA PAJĘCZAŃSKIEJ POLICJI WYBRANA!

10 września w Pałacu Męcińskich w Działoszynie miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, dzięki któremu pajęczańscy policjanci nareszcie będą mieli swoją maskotkę. Organizatorami konkursu „Maskotka Pajęczańskiej Policji” była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pajęcznie z/s w Działoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.