Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2016

Łódzki Dom Kultury w 2016 r. po raz czwarty ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

 

Znamy już wyniki naboru wniosków!

Dofinansowanie otrzymały aż 53 projekty na łączną kwotę 150.000 zł!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!

Do pobrania: WYNIKI

Ogłoszenie skierowane było do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczyło realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności.

Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości.

Do naboru mogły przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2016 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe  w wysokości 150 000 zł.


Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 2016
Załącznik nr 1 - umowa pdf
Załącznik nr 2 - wniosek pdf
Załącznik nr 2 - wniosek doc
Załącznik nr 3 - sprawozdanie końcowe pdf
Załącznik nr 3 - sprawozdanie końcowe doc

Kontakt w sprawach:

  • merytorycznych - Agnieszka Rochala tel. 797 326 227; imprezy@ldk.lodz.pl
  • promocyjnych - Alina Markiewicz tel. 797 326 194; projekty@ldk.lodz.pl
  • formalno-rachunkowych - Grażyna Stepińska-Marciniak tel. 797 326 178; g.marciniak@ldk.lodz.pl


 


 

ZDJĘCIA Z DZIAŁAŃ 2016

Finał projektu "Przystanek Graffiti" - MOK Konstantynów Łódzki 4.10.2016
Przystanek Graffiti - MOK Konstantynów Łódzki 21.09.2016
Festiwal "Opoczno Folk Attack III"// Muzeum regionalne w Opocznie 17.09.2016
"Majstersztyk po łowicku"// Muzeum w Łowiczu 18.09.2016
"Muzyczne śniadanie na trawie"/CKIS w Skierniewicach
"W godzianowskiej chacie-obrazy świętych" / Gminna Biblioteka Publiczna w Godzianowie / 19-21.07.16