WYNIKI Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego

WYNIKI Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego
WYNIKI Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego

Rozstrzygnięto nabór na dofinansowanie współorganizacji projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2016 r.! Subwencjonowane zostaną 53 projekty na łączną kwotę 150.000 zł!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!

Do pobrania: >>WYNIKI<<

Ogłoszenie skierowane było do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczyło realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności.

Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości.

Do naboru mogły przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2016 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe  w wysokości 150 000 zł.